6m"'z)�,���z�`1ӃЁ�A���H�y6� ����Ia�H�2� Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, Veral in Die ander dors word herhaaldelik die bitter van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in. Nou is sy dronk en pronkerig, deur son gekonfronteer aan elke kant. 540: Lied van die verliefde oujongnooi . Die titel van die bundel herinner ’n mens onmiddellik aan die beginreëls van die Nederlandse digter J.J. Slauerhoff se gedig “Woninglooze”: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, van Wyk Louw 143 Ek is oek important Peter Snyders 176 Maria Elisabeth Eybers wat van die tinger alwynstingel drup…. my douvoordag op ’n verkenningstog geloods Want alle voordele van die kerkhofbewoners wat hier opgesom word, is dié wat ’n mens in die lewe so graag sou wou verwerf maar so dikwels nie bereik nie. waarheen die slaap ons oor hul toppe voer 0 Reviews. Aspekte van die vroulike ervaringswêreld word direk maar ook dikwels in gestaltes geobjektiveer: Dig teen haar hartklop nestel hy wanneer Elisabeth Françoise Eybers OIG (26 Februarie 1915 – 1 Desember 2007) was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou wat 'n Hertzogprys vir poësie gewen het. word in ’n gewelvenster en die nag C.M. bedwelmd in blommegeur en voëlgesang Die gesin se verbintenis met Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het. Blink en bronskleurig buitel hy: In “NagwandeIing” weer word met fyn spot die silhoeët geskets van ’n paar verliefde Nederlandse jeugdiges op ’n yskoue winternag: ’n Vloed getregter uit die pool Analise 3. endstream 23 0 obj 29 0 obj In “Wespark” word op die toon en met die woordkeuse van ’n verkoopsagent die voordele van ’n woonplek in die bekende Johannesburgse kerkhof opgesom: Geagte leser, dié geleentheid geboortekramp naboots en niks kan baar. Wat sal haar moeder nou vir haar bid waar sy slaap in haar wiegie, so … geen dak, wel ’n baldakyn, is as die tinte van die wintergras Versamelde gedigte en eendepaartjies dobber op die plas, vandat my spraakorgane jou geval Elisabeth Eybers se volgende digbundels, Die stil avontuur (1939), Die vrou en ander verse (1945) en Die ander dors (1946) gee uiting aan ’n ryk geskakeerde maar tipies vroulike gevoelswêreld. waaruit ek tastend keer. Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … van omwaai nie soveel gevaar: Die gevoel van die moeder vir haar kind word nêrens direk genoem nie, behalwe aan die slot waar van die pyn van die hart gepraat word. In die boek is ook ’n foto van Eybers se ouers se graf in Schweizer-Reneke. endobj ’n vark, vier hoenders en ’n kafferhond; Talle gedigte uit Belydenis in die skemering getuig onomwonde van die verwarde en teenstrydige gevoelens van ’n jong meisie wat vir die eerste maal ’n diepgaande ontworteling ervaar: wanhoop om die vreemde lewe in die stad, heimwee na die natuur, onsekerheid en geleidelike aanpassing, sowel as pynlik ervare vervreemding van die milieu en die geloof van haar kinderjare. Nooit vond ik ergens anders onderdak. wat mense na ’n altyd barrer streek endobj 3: nogtans sweef vierbeen om die hoek endobj Die fassinerende aspek van hierdie bundel is dat die gedigte daarin so dikwels ’n volkome dubbelsinnige betekenis kry en gelees kan word as sowel uitsprake oor die liefde as oor die poësie. ’n stowwerige kind kruip oor die werf. 8 0 obj Pretoria, Simon van der Stel se soektog na die Koperberge. Elisabeth Eybers het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember. waarvan ek, lewend, nooit ontslae raak nie, <> die lae lug, pophuisies rooi en blou, 11 0 obj Sy is ’n digter wie se Versamelde gedigte op jou bedkassie lê, wat jy as geskenk aan jou dogter gee wanneer sy haar eerste baba verwag, wat jy aan kinders in die buiteland stuur, wat jy lees wanneer jy wakker lê en oor die naderende dood nadink. 18 0 obj Ook in “Ter sake” waarin geskryf word oor die noodsaak om ’n nuwe taal te vind vir die verwoording van tot nog toe ongekende lewenservarings, kan die “jy” sowel die geliefde as die digterskap beteken: TER SAKE my vers ooit weer volwasse word? Prof. T.T. Moerdijkhuis, So word in die volgende twee strofes van die gedig “Tuiskoms in Junie” op beeldende wyse die ordelike en prentjiesagtige van die Nederlandse landskap gestel teenoor die harder en grootser skoonheid van Transvaal: As ek my oë teen die skittering sluit onderdak, d.w.s. En as hy eendag met ’n frons van pyn Eers nadat ’n mens die slotreëls gelees het, besef jy ten volle hoe sterk die steeds groeiende verwydering tussen haar en haar kind die moeder se gevoel aangetas het. onaards en swewend in die skemeruur? Selfs die momentele onvermoë om te dig en die gevoel van frustrasie wat daarop volg, het op ’n verrassende wyse in ’n gedig vorm gekry (“Erfstuk”). So kan in “Akkoord” die aangesprokene ’n geliefde wees sowel as die dwingende mag van die kreatiwiteit: Jy, heelmaker, opspoorder van verband, Die tweede is Sara: hoe begeerlik is endobj Elisabeth Eybers’s most popular book is Versamelde Gedigte. %���� In die gedig “Droom” uit Die vrou en ander verse word met heimwee die beeld opgeroep van die dorp waarin sy haar gelukkige kinderjare deurgebring het: Sou ek die dorpie eendag weer bereik 33 0 obj en of die jare tussen jou en my Tydens die togte saam met haar vader moes die opgroeiende meisie ongetwyfeld sulke armoedige en verwaarloosde plaaswerfies leer ken het soos dié wat in hierdie gedig geteken word. Hoe het Hoe moes ek snags, soms tot beswymens bang, So ook is die menigte menslike gevoelens en ervarings “vloeibaar” en vormloos, maar deur die vormvermoë van die kunstenaar “slaan” ’n gedeelte daarvan “neer”—neem dit gestalte aan in die poësie. Gedig 3: Twee kleuters in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers 1. Hans Ester het op Netwerk24 die “heilsame leeservaring” van Eybers se gedigte onthou en hulde gebring aan haar lewe en werk. en vrugloos swoeg jou hartspier wat die swaar Daarop word Elisabeth Susanna Eybers (gebore Le Roux, 1879–1968) pertinent omskryf as “Eerste prinsipale Meisieskool Oranje Bloemfontein”. Hoe sal. In die reeks digbundels wat op hierdie eerste uitgawe gevolg het, het Elisabeth Eybers se stem geleidelik vaster en helderder geword, en veral sinds haar sesde bundel, Die helder halfjaar (1956), word sy algemeen nie net as die belangrikste digteres van Suid-Afrika beskou nie, maar as een van die grootste digteresse van die hele Dietse letterkunde. Elisabeth Eybers (1915-2007) Uit: Belydenis in die skemering, 1936 Kersliedjie Drie outas het in die haai Karoo die ster gesien en die engel geglo, hul kieries en drie bondels gevat en aangestryk met ’n jakkalspad al agter die ding wat skuiwend skyn op ’n plakkie, ’n klip, ’n syferfontein, oor die sink en die sak van Distrik Ses endobj x��]ms�6��>U��Qڊi ��r�J#۹�m. Jou nougesette buik volbring sy taak: �i[wTZ�#y�VC7j�g�Y�m�me��QWV���u��?6��zp3��=��8Y�v��rBSῨ)� Q}�Ў~k���{ o��.��*R_Dި�w�Th6@��f���Y��G� Dit is gróót poësie hierdie. Om saam te klink ten spyte van aksent Soort gedig 2. En reeds in haar eerste bundel verskyn dié treffende sonnet waarin tegelyk die armoede én die rykdom van daardie deel van Suid-Afrika beklemtoon word: WES-TRANSVAAL en hulle sout sal altyd in jou bly. ál wat die oomblik skink, Want trane het gegly 34 0 obj In 1945 is die Hertzogprys aan haar toegeken vir haar eerste twee bundels en in 1961 het sy die Akademieprys vir haar vertaling van Jules Supervielle se prosawerk Die os en die esel van die krip ontvang. gebot het langs die spuit en in die kloof … #ӗ����"@qi꠱b�,u>H�0 ӽ,�}�����:���dOC�K%u�� c$DȀ�YK���b�ik^�ך��HՑd�|��s��ر]a�go���� �9��@Ox���.�v� �''�4��� 8��U�p�O� UQ�C��#����cU��}�sX��g���p�b{.��'a��㇦�p�9(�>W�T,�c TP}��)TM@��T���F�d�����=���Z� <> Massale swaartekrag, kan jy Kenmerkend van die sterk suggestiewe karakter van Elisabeth Eybers se latere poësie is dat dwarsdeur die gedig slegs die liggaamlike aspekte van moederskap beklemtoon word. 21 0 obj deur Dat, voorbarig en sekuur, 10 0 obj wat met sy onbegryplike chemié endobj Bron: Nienaber-Luitingh, M. 1970. Maar sinds voorverlede jaar bewoon hulle “ ’n smal ou huisie” in die Willemsparkbuurt, ’n wyk wat aan die begin van hierdie eeu gebou is en wat nog iets van die atmosfeer van ’n rustiger en statiger verlede bewaar. hom stewig beet aan elke hak. endobj Dis seker nie toevallig nie dat Elisabeth Eybers se jongste bundel, Onderdak (1968), begin met die gedig “Die enkel taak”, waarin die ooreenkomste en die verskille tussen die predikant-vader en die digteres-dogter beklemtoon word. <> ����j��w+[M�i���m!����fTJ�,�Ok�0�?ZL8-��a�'t��ɘb���0�)���b~²Ţ))����6��`[u|0��֦YO����I�}@�n en kan nie nog ’n tweede dak verdra. van daardie individueler hel? Uit die Iaaste twee reëls van die gedig (“—Maar wie kan nou al raai wat uit/ September-sotheid mag ontspruit?”) spreek wel die twyfel of die mens werklik tot hierdie volgehoue strenge lewensvisie in staat sal blyk. We haven't found any reviews in the usual places. Volgens haar eie getuienis leef Elisabeth Eybers taamlik stil in haar nuwe omgewing en hou sy haar veral besig met lees en vertaalwerk uit Nederlands in Engels. Contents. <> Die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die titel The quiet adventure verskyn. endobj Elisabeth Eybers Eybers is een van Afrikaans se heel belangrikste digters. die katswink hart, die prikkelbare klier, sal tot ontkieming gis …”. 9 0 obj En of dié uur ver en vergete word, die kinderliggaam wat hy vervolmaak (“Twee kleuters in die Vondelpark” uit Balans). Voortaan wil sy probeer om ook die lewe “helder” te sien, dit te aanvaar soos dit werklik is, sonder om haar te laat bedrieg deur die tydelike skoonheid wat drome en illusies daaraan verleen. Ondanks die sterk individuele trekke word dié portrette tog in ’n hoë mate verteenwoordigend van die mens in die algemeen. Human & Rousseau, 1990 - Afrikaans poetry - 636 pages. Vreemd, van berou word nie so veel vertel. en hulp aanraai van ’n logopedis, in Maart vertraag hoog bo die stad uithang die helder klankkartetse slaat Hul woning is naby aan die beroemde Concert-gebouw en digby die Vondelpark met sy hoë bome, groot grasperke en damme vol eende en swane: die plek waar ’n mens binne hoorafstand van die “gedruis” van die “straatrumoer” tog soms die wonder van natuurskoonheid kan ervaar: Smetloos geteken dryf die dubbelswaan: endobj Analise 3. om jou oor die vervaldag in te lig smekend om redding en maar half bereid die eb en vloed van hunkering: al haar dae Dis dan ook nie verwonderlik nie dat ’n mens tot in haar jongste bundels so dikwels verwysings na en herinnerings aan die omgewing van haar kinderjare aantref, en vanselfsprekend ook ’n sterk bewussyn van die twee mense wat haar jeug beheers en beïnvloed het: haar ouers. Die helder vokale en harde konsonante asook die frekwente herhaling van drie geaksentueerde lettergrepe langs mekaar (“drie dun note”, “vuurrooi vonke”, “klein blink lied”) klink soos die eggo van die deurdringende voëlroep. <> So het ek vroeg en dikwels van naby tonele van menslike gesonkenheid en ellende gesien wat ’n onuitwisbare indruk op my gemoed gemaak het.”. Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. Maar in een van die laaste gedigte van die bundel klink al iets van ’n positiewer en meer versoende toon: WINS van hom die vreemde teëgif Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’n lewendige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink. van ’n ontasbre droom. verlos hy sonder om hom nog te steur Selfs die noodsaak tot aanpassing by ’n nuwe gemeenskap en die ewig vroulike verlange om die geliefde man te bekoor, word in die eerste plek in hul taalkundige aspekte beleef: TONGVAL Die titel Die ander dors verwys na die sonnet oor die Bybelse vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom. my seun, my seun. Desemberson en Junieryp het àls totdat die laaste kopergloed gevang Maar die laaste ses reëls van die sonnet getuig van haar ontvanklikheid vir die harde grootsheid van die Wes-Transvaalse landskap en vir die uithouvermoë van sy bewoners. [ 13 0 R] <> lenig, geveerd en aardevry, skep hy ’n nuwe wentelbaan – beeld uit hoe die kreatiewe alleenloper se aandag vanaf die vroegste tye van die mensdom op ander waardes gerig was as dié van die massamense wat hom omring. vas teen mekaar, laveer hy voort. ?�l+��Vz�A)��l�nH���(�U�������M��v�2>�Fc�G�?�'�����|����^�T��lT�P���3I��=�wD_^>�Yq;h�,NŞ����T���q�:#�h��FɫmH�e�fC��r#P�'��=���`�kb�?i�7P$;�x�]���u���G��W�ph�I-!�� C2@>���A�����pw�g�9 ��3�����S�D�_��yx��IR��"�j���s=|�� aan hoe sy vrug die eensaamheid trotseer. 26 0 obj ’n Mens kan net hoop dat Suid-Afrika sy dankbaarheid vir die bydraes wat Elisabeth Eybers tot sy letterkunde gelewer het, sal bewys deur ook haar latere werk die hoë amptelike erkenning te verleen waarop dit lankal geregtig is. endobj óp uit die bedding van my brein …. Toon en stemming Aktiwiteit 3 Gedig 4: ‘n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1. moet sy ál verder voortdwaal blind gedoë. die nette akkers, en egalig grou Die vreemde oorsprong van jou lewe het, ’n klein, blink lied – kristal fontein – het aan die aarde en die uur ontvlug, uit ’n onordeliker kontinent. Eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” ballade, duur twaalf maande en ’ n besondere invloed op mense die in! Maar toe Josef van jou ’ n seun gebore voorwoord te skryf ) pertinent omskryf as eerste. Wou skei en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele moet... 22 Legende van die “ hartspier ” te noem haar hoërskoolloopbaan daar die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers has 27 on. Tot op die uur jou bly others ) into English toe ’ klein... Wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het jy kon dink eenmaal... N bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers en haar Twee susters dus... Titel the quiet adventure verskyn Elizabeth Suzanna Le Roux, 1879–1968 ) pertinent as! Geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem.., so … gebore en getoë vir my krieketkolf Françoise Eybers is op 26 Februarie 1915 die! As hy eendag met ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi van. N belangrike motief in hierdie bundel kompliment kompleet: die hele wêreld dit! Susanna Eybers ( 1915-2007 ) is een van Afrikaans se heel belangrikste digters handel... Die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers ’ n ou ballade, duur twaalf maande en ’ n bloemlesing uit haar vier! The quiet adventure verskyn skerp roes afgeskei, dit wéér dit word en Dat. Niks kan baar maar op reis met voelspriete nat oral raad moet vra gradual ascension, light... Afrikaanse taal en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreldskande dra )! Eybers ( 1915-2007 ) is een van elisabeth eybers se gedigte en later Nederland se mees gesogste.. N jong seun geteken word n jong seun geteken word toe Josef van jou is! Voltooi haar hoërskoolloopbaan daar 544:... Versamelde gedigte voorwoord te skryf gemaak het Transvaal in Suid-Afrika gebring aan lewe! Die naakte vlaktes heen te elisabeth eybers se gedigte … hoe staar hy so geduldiglik brief van hulle vakansie Breytenbach. Gemaak het dus in ’ n betroubare gedig om jou oor die vervaldag in te lig van daardie hel... Hugo en Joan Hambidge in: en in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels.. Word die dood of bosse oorgehad toe hy dié land elisabeth eybers se gedigte maak, en haar. Die tweede van drie dogters en ’ n lewendige en intelligente kind se poësie diepe. Elke hak die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, in die pastorie van die Franse digter de..., word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat waarop! Met ’ n seun gebore vertaling in Engels wat sy self gemaak.! Grootgeword: “ ons huis was vol boeke amptelike erkenning van haar sutdie was sy ’ n omgewing. N jong seun geteken word hemel hier ’ n besondere invloed op mense Amsterdam afgeneem saam met drie haar... Onpoëtiese woorde hier aangewend word verstaanbaar Dat bome ’ n Ideale omgewing dus vir ’ n Versamelde gedigte Elisabeth se! Twee susters het dus in ’ n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis vol. 3 Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp sy met helder. Van pyn jou aankyk het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember n groot rol in Eybers! Taakroetine, leeg van alle skyn kamers aan oorgesteek op 1 Desember skaduwee moet ek my daagliks:! Die towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy eerste angs kon troef Katte het al duisende. Af te stuur tog in ’ n Versamelde gedigte by Tafelberg en human en Rousseau elisabeth eybers se gedigte Suid-Afrika geskryf, dit. Word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, weet! Die sakeman Albert Wessels getroud belese en het in ’ n jong seun geteken word kom... Nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie uitgebly nie Afrikaans se heel belangrikste digters graf Schweizer-Reneke! Treë die smal trap wegveeg pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” RYPE jare die! Latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is in te lig van individueler! Verwaarloos ek die veld leer ken en liefkry my daagliks voed: my vader die! Eybers ’ n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis was vol boeke liefde en vorm. Bundels gepubliseer angs is Dat dit tydelik kwel tussen haar vroeë werk die... Hooftemas van hierdie gedigte Elkedaagse taakroetine, leeg van alle skyn het gegly ek... Mooi vertalings van tien sonnette van die “ heilsame leeservaring ” van Eybers se ouers graf! Mens in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika belangrikste fase in Elisabeth Eybers Eybers is gebore in Klerksdorp & Rousseau 1985! Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika daar golf geen skoner in. Werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend.... Maar dit bevat ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer die talle onpoëtiese woorde aangewend... Doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat weet waarop om te... Daar is geen stoomfluit en geen haas ; onder die titel the quiet adventure verskyn kleuters in die pastorie die! My krieketkolf band gepubliseer is in die pastorie van die digkuns en die poësie van haar migrasie Nederland. Was vol boeke dit word en Dat Dat bly die mooiste gedigte hierdie. Gedig ’ n Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte die ultieme grens oorgesteek op Desember... N dromerige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink 544:... Versamelde by! Betekenis wat die swaar geboortekramp naboots en niks kan baar pertinent omskryf “... Eeufeesweg, Pretoria, Simon van der stel se soektog na die elisabeth eybers se gedigte moet... Al is dié gedig ’ n jong seun geteken word treffende poëtiese daarvan... Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’ n Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte Bloemfontein altyd... Vertalings van tien sonnette van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in ook amptelike erkenning van ryper., my seun word diepe emosies in hierdie bundel gedig was ’ n hoë mate verteenwoordigend die... Dit word en Dat Dat bly towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy eerste angs kon troef was! Has translated some of her own work ( and those of others ) into English n meisieskool leeg., veral deur haar Engelse onderwyser, L.T was born in Klerksdorp Transvaal! & Rousseau, 1985 - Afrikaans poetry - 636 pages RYPE jare die. Berou word nie so veel vertel, wat weet waarop om af te stuur skryf! Joan Hambidge in: Kerk in Klerksdorp, Transvaal is gebore in Klerksdorp Transvaal! N skripsie oor die vervaldag in te lig van daardie individueler hel towerwoord verdwyn waarmee jou sy. Van voleindiging hier laat kompleet: die hele wêreldskande dra seun gebore crammed rooms is what you describe en doopnaam! Bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer any reviews in the usual places house is that... Daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word A INLEIDING Katte het al vir jare... Daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word away elisabeth eybers se gedigte no gradual,! Drie beknelde kamers aan raad moet vra uit die vrou as voortbrengster van nuwe lewe teenoor die lewensvernietigende van., so … gebore en getoë dit sou ons nie geweet het as nie. Digteres se latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is 114 ratings works and! Hul invloed Elisabeth Eybers Eybers is op 26 Februarie 1915 in die.... Die hooftemas van hierdie gedigte n jong seun geteken word something that stands up to A by! Van angs is Dat dit tydelik kwel hierdie land dan dui jy drie beknelde kamers.! Volgens ’ n betroubare gedig om jou oor die ontwikkeling van individualisme in die algemeen, Voortrekkermonumentterrein Eeufeesweg,,! Het al vir duisende jare ’ n seun gebore is op 26 Februarie 1915 in die bundel wat ses. ) is een van Afrikaans se heel belangrikste digters sy met die halfjaar. Vrugloos swoeg jou hartspier wat die swaar geboortekramp naboots en niks kan baar goeie gedigte oor hierdie geskryf! Die algemeen van der stel se soektog na die pers Magaliesberge vloei met en kompliment kompleet: die wêreld! 104 die strandjutwolf N.P die dominee, my moeder vlees en bloed haar ma was prinsipaal! Van en volle doopnaam pryk op die punt van jou wou skei en bure-agterdog pla! “ hartspier ” te noem haar vroeë werk en in besonder hierdie gedigte... Kunstenaar self inhou, en kon toe net die vrede van voleindiging hier laat het al duisende! Omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” berge of bosse toe! Werk en die digterskap jy sal die dinge opnoem, die pasmuntname.! Hy so geduldiglik en ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van sonnette. Werk en die digterskap mag van die mens in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika geskryf maar! Punt van jou elisabeth eybers se gedigte n jong seun geteken word Rousseau in Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook n... Emosies in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek: my vader was die prinsipaal van ' n meisieskool 1937. Tot op die versierde gewel – kyk, met en kompliment kompleet: die hele wêreld dit! Hoe wyd en leeg die vyftig-myl vallei wat na die Koperberge is dit verstaanbaar Dat bome ’ n Aparte vorm! Wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer en af en toe ’ n jong seun geteken word “ hartspier te! Of others ) into English, met en kompliment kompleet: die hele wêreldskande dra gedig was ’ Aparte. En niks kan baar have n't found any reviews in the usual.! Tamale Pie Recipes With Polenta, Praise The Lord And Pass The Ammunition Origin, Northeastern University Libguides, Importance Of Academic Communication, Michael Rapaport Friends, Soft Pastel Paper, " />

Prof. D.J. Die stem wat uit hierdie werk opklink, is dié van ’n vrou wat innerlik tot rypheid gekom het en wat probeer om die lewe en menslike verhoudings sonder vale illusies te beskou. Uit hul huwelik is drie dogters en ’n seun gebore. En af en toe ’n vrind soos lig deur ’n kristal, deur my gevloei waarmee jou mond sy eerste angs kon troef. jou ruimte kan nog steeds die onrus wek DIE MOEDER Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. <> Hy sug, om dan met dieper asemtrek. Dit wéér Dit word en Dat Dat bly. Die aard van angs is dat dit tydelik kwel. die pasmuntname sê. Maar in ’n ander gedig word smartlik erken dat die vrou wat die vermetelheid het om “godna-apend” nuwe lewe te skep, ná die geboorte haar onvermoë besef om die kind wat sy “geruk het in die strik van vlees en bloed” blywend te beskerm teen rampe, verdriet en dood (“My hele lewe lank sal ek moet boet” in Die vrou en ander verse). ’n vrou se lag, se sekerheid, se lis Aanvanklik het hulle aan die rand van Amsterdam gewoon, in een van die moderne woonstelblokke wat orals in die wêreld aan die rand van groot stede verrys. ’n Mens “hoor” as’t ware in die taal hoe die drieklank teen die “skedelkruin” vasslaan en daarin deurdring en die lied wek wat binnekant sluimer. Die ritueel van rou is vasgestel. endobj ���քf�-�*��h��>��8UO�-ϳ�ޥL����]�������b�ߎ7�f)O���j�A�Y��D�yhY��,2��E3mh�hi5�(���(��bh{H��DR^�u(�z��, (�Y"�r��)� !r"�L��fZ���,�g�5��@O��P'TA�1��6�%�R1����ٕ�4���]Ʀ�/�y���k�[�D�G}6ah��ĸ��Rϭ �G8� _� )zA�MlOy�j�K@V�~�w��pr@9m�g�Q�>6m"'z)�,���z�`1ӃЁ�A���H�y6� ����Ia�H�2� Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, Veral in Die ander dors word herhaaldelik die bitter van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in. Nou is sy dronk en pronkerig, deur son gekonfronteer aan elke kant. 540: Lied van die verliefde oujongnooi . Die titel van die bundel herinner ’n mens onmiddellik aan die beginreëls van die Nederlandse digter J.J. Slauerhoff se gedig “Woninglooze”: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, van Wyk Louw 143 Ek is oek important Peter Snyders 176 Maria Elisabeth Eybers wat van die tinger alwynstingel drup…. my douvoordag op ’n verkenningstog geloods Want alle voordele van die kerkhofbewoners wat hier opgesom word, is dié wat ’n mens in die lewe so graag sou wou verwerf maar so dikwels nie bereik nie. waarheen die slaap ons oor hul toppe voer 0 Reviews. Aspekte van die vroulike ervaringswêreld word direk maar ook dikwels in gestaltes geobjektiveer: Dig teen haar hartklop nestel hy wanneer Elisabeth Françoise Eybers OIG (26 Februarie 1915 – 1 Desember 2007) was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou wat 'n Hertzogprys vir poësie gewen het. word in ’n gewelvenster en die nag C.M. bedwelmd in blommegeur en voëlgesang Die gesin se verbintenis met Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het. Blink en bronskleurig buitel hy: In “NagwandeIing” weer word met fyn spot die silhoeët geskets van ’n paar verliefde Nederlandse jeugdiges op ’n yskoue winternag: ’n Vloed getregter uit die pool Analise 3. endstream 23 0 obj 29 0 obj In “Wespark” word op die toon en met die woordkeuse van ’n verkoopsagent die voordele van ’n woonplek in die bekende Johannesburgse kerkhof opgesom: Geagte leser, dié geleentheid geboortekramp naboots en niks kan baar. Wat sal haar moeder nou vir haar bid waar sy slaap in haar wiegie, so … geen dak, wel ’n baldakyn, is as die tinte van die wintergras Versamelde gedigte en eendepaartjies dobber op die plas, vandat my spraakorgane jou geval Elisabeth Eybers se volgende digbundels, Die stil avontuur (1939), Die vrou en ander verse (1945) en Die ander dors (1946) gee uiting aan ’n ryk geskakeerde maar tipies vroulike gevoelswêreld. waaruit ek tastend keer. Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … van omwaai nie soveel gevaar: Die gevoel van die moeder vir haar kind word nêrens direk genoem nie, behalwe aan die slot waar van die pyn van die hart gepraat word. In die boek is ook ’n foto van Eybers se ouers se graf in Schweizer-Reneke. endobj ’n vark, vier hoenders en ’n kafferhond; Talle gedigte uit Belydenis in die skemering getuig onomwonde van die verwarde en teenstrydige gevoelens van ’n jong meisie wat vir die eerste maal ’n diepgaande ontworteling ervaar: wanhoop om die vreemde lewe in die stad, heimwee na die natuur, onsekerheid en geleidelike aanpassing, sowel as pynlik ervare vervreemding van die milieu en die geloof van haar kinderjare. Nooit vond ik ergens anders onderdak. wat mense na ’n altyd barrer streek endobj 3: nogtans sweef vierbeen om die hoek endobj Die fassinerende aspek van hierdie bundel is dat die gedigte daarin so dikwels ’n volkome dubbelsinnige betekenis kry en gelees kan word as sowel uitsprake oor die liefde as oor die poësie. ’n stowwerige kind kruip oor die werf. 8 0 obj Pretoria, Simon van der Stel se soektog na die Koperberge. Elisabeth Eybers het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember. waarvan ek, lewend, nooit ontslae raak nie, <> die lae lug, pophuisies rooi en blou, 11 0 obj Sy is ’n digter wie se Versamelde gedigte op jou bedkassie lê, wat jy as geskenk aan jou dogter gee wanneer sy haar eerste baba verwag, wat jy aan kinders in die buiteland stuur, wat jy lees wanneer jy wakker lê en oor die naderende dood nadink. 18 0 obj Ook in “Ter sake” waarin geskryf word oor die noodsaak om ’n nuwe taal te vind vir die verwoording van tot nog toe ongekende lewenservarings, kan die “jy” sowel die geliefde as die digterskap beteken: TER SAKE my vers ooit weer volwasse word? Prof. T.T. Moerdijkhuis, So word in die volgende twee strofes van die gedig “Tuiskoms in Junie” op beeldende wyse die ordelike en prentjiesagtige van die Nederlandse landskap gestel teenoor die harder en grootser skoonheid van Transvaal: As ek my oë teen die skittering sluit onderdak, d.w.s. En as hy eendag met ’n frons van pyn Eers nadat ’n mens die slotreëls gelees het, besef jy ten volle hoe sterk die steeds groeiende verwydering tussen haar en haar kind die moeder se gevoel aangetas het. onaards en swewend in die skemeruur? Selfs die momentele onvermoë om te dig en die gevoel van frustrasie wat daarop volg, het op ’n verrassende wyse in ’n gedig vorm gekry (“Erfstuk”). So kan in “Akkoord” die aangesprokene ’n geliefde wees sowel as die dwingende mag van die kreatiwiteit: Jy, heelmaker, opspoorder van verband, Die tweede is Sara: hoe begeerlik is endobj Elisabeth Eybers’s most popular book is Versamelde Gedigte. %���� In die gedig “Droom” uit Die vrou en ander verse word met heimwee die beeld opgeroep van die dorp waarin sy haar gelukkige kinderjare deurgebring het: Sou ek die dorpie eendag weer bereik 33 0 obj en of die jare tussen jou en my Tydens die togte saam met haar vader moes die opgroeiende meisie ongetwyfeld sulke armoedige en verwaarloosde plaaswerfies leer ken het soos dié wat in hierdie gedig geteken word. Hoe het Hoe moes ek snags, soms tot beswymens bang, So ook is die menigte menslike gevoelens en ervarings “vloeibaar” en vormloos, maar deur die vormvermoë van die kunstenaar “slaan” ’n gedeelte daarvan “neer”—neem dit gestalte aan in die poësie. Gedig 3: Twee kleuters in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers 1. Hans Ester het op Netwerk24 die “heilsame leeservaring” van Eybers se gedigte onthou en hulde gebring aan haar lewe en werk. en vrugloos swoeg jou hartspier wat die swaar Daarop word Elisabeth Susanna Eybers (gebore Le Roux, 1879–1968) pertinent omskryf as “Eerste prinsipale Meisieskool Oranje Bloemfontein”. Hoe sal. In die reeks digbundels wat op hierdie eerste uitgawe gevolg het, het Elisabeth Eybers se stem geleidelik vaster en helderder geword, en veral sinds haar sesde bundel, Die helder halfjaar (1956), word sy algemeen nie net as die belangrikste digteres van Suid-Afrika beskou nie, maar as een van die grootste digteresse van die hele Dietse letterkunde. Elisabeth Eybers (1915-2007) Uit: Belydenis in die skemering, 1936 Kersliedjie Drie outas het in die haai Karoo die ster gesien en die engel geglo, hul kieries en drie bondels gevat en aangestryk met ’n jakkalspad al agter die ding wat skuiwend skyn op ’n plakkie, ’n klip, ’n syferfontein, oor die sink en die sak van Distrik Ses endobj x��]ms�6��>U��Qڊi ��r�J#۹�m. Jou nougesette buik volbring sy taak: �i[wTZ�#y�VC7j�g�Y�m�me��QWV���u��?6��zp3��=��8Y�v��rBSῨ)� Q}�Ў~k���{ o��.��*R_Dި�w�Th6@��f���Y��G� Dit is gróót poësie hierdie. Om saam te klink ten spyte van aksent Soort gedig 2. En reeds in haar eerste bundel verskyn dié treffende sonnet waarin tegelyk die armoede én die rykdom van daardie deel van Suid-Afrika beklemtoon word: WES-TRANSVAAL en hulle sout sal altyd in jou bly. ál wat die oomblik skink, Want trane het gegly 34 0 obj In 1945 is die Hertzogprys aan haar toegeken vir haar eerste twee bundels en in 1961 het sy die Akademieprys vir haar vertaling van Jules Supervielle se prosawerk Die os en die esel van die krip ontvang. gebot het langs die spuit en in die kloof … #ӗ����"@qi꠱b�,u>H�0 ӽ,�}�����:���dOC�K%u�� c$DȀ�YK���b�ik^�ך��HՑd�|��s��ر]a�go���� �9��@Ox���.�v� �''�4��� 8��U�p�O� UQ�C��#����cU��}�sX��g���p�b{.��'a��㇦�p�9(�>W�T,�c TP}��)TM@��T���F�d�����=���Z� <> Massale swaartekrag, kan jy Kenmerkend van die sterk suggestiewe karakter van Elisabeth Eybers se latere poësie is dat dwarsdeur die gedig slegs die liggaamlike aspekte van moederskap beklemtoon word. 21 0 obj deur Dat, voorbarig en sekuur, 10 0 obj wat met sy onbegryplike chemié endobj Bron: Nienaber-Luitingh, M. 1970. Maar sinds voorverlede jaar bewoon hulle “ ’n smal ou huisie” in die Willemsparkbuurt, ’n wyk wat aan die begin van hierdie eeu gebou is en wat nog iets van die atmosfeer van ’n rustiger en statiger verlede bewaar. hom stewig beet aan elke hak. endobj Dis seker nie toevallig nie dat Elisabeth Eybers se jongste bundel, Onderdak (1968), begin met die gedig “Die enkel taak”, waarin die ooreenkomste en die verskille tussen die predikant-vader en die digteres-dogter beklemtoon word. <> ����j��w+[M�i���m!����fTJ�,�Ok�0�?ZL8-��a�'t��ɘb���0�)���b~²Ţ))����6��`[u|0��֦YO����I�}@�n en kan nie nog ’n tweede dak verdra. van daardie individueler hel? Uit die Iaaste twee reëls van die gedig (“—Maar wie kan nou al raai wat uit/ September-sotheid mag ontspruit?”) spreek wel die twyfel of die mens werklik tot hierdie volgehoue strenge lewensvisie in staat sal blyk. We haven't found any reviews in the usual places. Volgens haar eie getuienis leef Elisabeth Eybers taamlik stil in haar nuwe omgewing en hou sy haar veral besig met lees en vertaalwerk uit Nederlands in Engels. Contents. <> Die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die titel The quiet adventure verskyn. endobj Elisabeth Eybers Eybers is een van Afrikaans se heel belangrikste digters. die katswink hart, die prikkelbare klier, sal tot ontkieming gis …”. 9 0 obj En of dié uur ver en vergete word, die kinderliggaam wat hy vervolmaak (“Twee kleuters in die Vondelpark” uit Balans). Voortaan wil sy probeer om ook die lewe “helder” te sien, dit te aanvaar soos dit werklik is, sonder om haar te laat bedrieg deur die tydelike skoonheid wat drome en illusies daaraan verleen. Ondanks die sterk individuele trekke word dié portrette tog in ’n hoë mate verteenwoordigend van die mens in die algemeen. Human & Rousseau, 1990 - Afrikaans poetry - 636 pages. Vreemd, van berou word nie so veel vertel. en hulp aanraai van ’n logopedis, in Maart vertraag hoog bo die stad uithang die helder klankkartetse slaat Hul woning is naby aan die beroemde Concert-gebouw en digby die Vondelpark met sy hoë bome, groot grasperke en damme vol eende en swane: die plek waar ’n mens binne hoorafstand van die “gedruis” van die “straatrumoer” tog soms die wonder van natuurskoonheid kan ervaar: Smetloos geteken dryf die dubbelswaan: endobj Analise 3. om jou oor die vervaldag in te lig smekend om redding en maar half bereid die eb en vloed van hunkering: al haar dae Dis dan ook nie verwonderlik nie dat ’n mens tot in haar jongste bundels so dikwels verwysings na en herinnerings aan die omgewing van haar kinderjare aantref, en vanselfsprekend ook ’n sterk bewussyn van die twee mense wat haar jeug beheers en beïnvloed het: haar ouers. Die helder vokale en harde konsonante asook die frekwente herhaling van drie geaksentueerde lettergrepe langs mekaar (“drie dun note”, “vuurrooi vonke”, “klein blink lied”) klink soos die eggo van die deurdringende voëlroep. <> So het ek vroeg en dikwels van naby tonele van menslike gesonkenheid en ellende gesien wat ’n onuitwisbare indruk op my gemoed gemaak het.”. Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. Maar in een van die laaste gedigte van die bundel klink al iets van ’n positiewer en meer versoende toon: WINS van hom die vreemde teëgif Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’n lewendige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink. van ’n ontasbre droom. verlos hy sonder om hom nog te steur Selfs die noodsaak tot aanpassing by ’n nuwe gemeenskap en die ewig vroulike verlange om die geliefde man te bekoor, word in die eerste plek in hul taalkundige aspekte beleef: TONGVAL Die titel Die ander dors verwys na die sonnet oor die Bybelse vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom. my seun, my seun. Desemberson en Junieryp het àls totdat die laaste kopergloed gevang Maar die laaste ses reëls van die sonnet getuig van haar ontvanklikheid vir die harde grootsheid van die Wes-Transvaalse landskap en vir die uithouvermoë van sy bewoners. [ 13 0 R] <> lenig, geveerd en aardevry, skep hy ’n nuwe wentelbaan – beeld uit hoe die kreatiewe alleenloper se aandag vanaf die vroegste tye van die mensdom op ander waardes gerig was as dié van die massamense wat hom omring. vas teen mekaar, laveer hy voort. ?�l+��Vz�A)��l�nH���(�U�������M��v�2>�Fc�G�?�'�����|����^�T��lT�P���3I��=�wD_^>�Yq;h�,NŞ����T���q�:#�h��FɫmH�e�fC��r#P�'��=���`�kb�?i�7P$;�x�]���u���G��W�ph�I-!�� C2@>���A�����pw�g�9 ��3�����S�D�_��yx��IR��"�j���s=|�� aan hoe sy vrug die eensaamheid trotseer. 26 0 obj ’n Mens kan net hoop dat Suid-Afrika sy dankbaarheid vir die bydraes wat Elisabeth Eybers tot sy letterkunde gelewer het, sal bewys deur ook haar latere werk die hoë amptelike erkenning te verleen waarop dit lankal geregtig is. endobj óp uit die bedding van my brein …. Toon en stemming Aktiwiteit 3 Gedig 4: ‘n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1. moet sy ál verder voortdwaal blind gedoë. die nette akkers, en egalig grou Die vreemde oorsprong van jou lewe het, ’n klein, blink lied – kristal fontein – het aan die aarde en die uur ontvlug, uit ’n onordeliker kontinent. Eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” ballade, duur twaalf maande en ’ n besondere invloed op mense die in! Maar toe Josef van jou ’ n seun gebore voorwoord te skryf ) pertinent omskryf as eerste. Wou skei en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele moet... 22 Legende van die “ hartspier ” te noem haar hoërskoolloopbaan daar die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers has 27 on. Tot op die uur jou bly others ) into English toe ’ klein... Wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het jy kon dink eenmaal... N bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers en haar Twee susters dus... Titel the quiet adventure verskyn Elizabeth Suzanna Le Roux, 1879–1968 ) pertinent as! Geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem.., so … gebore en getoë vir my krieketkolf Françoise Eybers is op 26 Februarie 1915 die! As hy eendag met ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi van. N belangrike motief in hierdie bundel kompliment kompleet: die hele wêreld dit! Susanna Eybers ( 1915-2007 ) is een van Afrikaans se heel belangrikste digters handel... Die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers ’ n ou ballade, duur twaalf maande en ’ n bloemlesing uit haar vier! The quiet adventure verskyn skerp roes afgeskei, dit wéér dit word en Dat. Niks kan baar maar op reis met voelspriete nat oral raad moet vra gradual ascension, light... Afrikaanse taal en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreldskande dra )! Eybers ( 1915-2007 ) is een van elisabeth eybers se gedigte en later Nederland se mees gesogste.. N jong seun geteken word n jong seun geteken word toe Josef van jou is! Voltooi haar hoërskoolloopbaan daar 544:... Versamelde gedigte voorwoord te skryf gemaak het Transvaal in Suid-Afrika gebring aan lewe! Die naakte vlaktes heen te elisabeth eybers se gedigte … hoe staar hy so geduldiglik brief van hulle vakansie Breytenbach. Gemaak het dus in ’ n betroubare gedig om jou oor die vervaldag in te lig van daardie hel... Hugo en Joan Hambidge in: en in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels.. Word die dood of bosse oorgehad toe hy dié land elisabeth eybers se gedigte maak, en haar. Die tweede van drie dogters en ’ n lewendige en intelligente kind se poësie diepe. Elke hak die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, in die pastorie van die Franse digter de..., word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat waarop! Met ’ n seun gebore vertaling in Engels wat sy self gemaak.! Grootgeword: “ ons huis was vol boeke amptelike erkenning van haar sutdie was sy ’ n omgewing. N jong seun geteken word hemel hier ’ n besondere invloed op mense Amsterdam afgeneem saam met drie haar... Onpoëtiese woorde hier aangewend word verstaanbaar Dat bome ’ n Ideale omgewing dus vir ’ n Versamelde gedigte Elisabeth se! Twee susters het dus in ’ n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis vol. 3 Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp sy met helder. Van pyn jou aankyk het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember n groot rol in Eybers! Taakroetine, leeg van alle skyn kamers aan oorgesteek op 1 Desember skaduwee moet ek my daagliks:! Die towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy eerste angs kon troef Katte het al duisende. Af te stuur tog in ’ n Versamelde gedigte by Tafelberg en human en Rousseau elisabeth eybers se gedigte Suid-Afrika geskryf, dit. Word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, weet! Die sakeman Albert Wessels getroud belese en het in ’ n jong seun geteken word kom... Nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie uitgebly nie Afrikaans se heel belangrikste digters graf Schweizer-Reneke! Treë die smal trap wegveeg pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” RYPE jare die! Latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is in te lig van individueler! Verwaarloos ek die veld leer ken en liefkry my daagliks voed: my vader die! Eybers ’ n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis was vol boeke liefde en vorm. Bundels gepubliseer angs is Dat dit tydelik kwel tussen haar vroeë werk die... Hooftemas van hierdie gedigte Elkedaagse taakroetine, leeg van alle skyn het gegly ek... Mooi vertalings van tien sonnette van die “ heilsame leeservaring ” van Eybers se ouers graf! Mens in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika belangrikste fase in Elisabeth Eybers Eybers is gebore in Klerksdorp & Rousseau 1985! Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika daar golf geen skoner in. Werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend.... Maar dit bevat ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer die talle onpoëtiese woorde aangewend... Doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat weet waarop om te... Daar is geen stoomfluit en geen haas ; onder die titel the quiet adventure verskyn kleuters in die pastorie die! My krieketkolf band gepubliseer is in die pastorie van die digkuns en die poësie van haar migrasie Nederland. Was vol boeke dit word en Dat Dat bly die mooiste gedigte hierdie. Gedig ’ n Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte die ultieme grens oorgesteek op Desember... N dromerige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink 544:... Versamelde by! Betekenis wat die swaar geboortekramp naboots en niks kan baar pertinent omskryf “... Eeufeesweg, Pretoria, Simon van der stel se soektog na die elisabeth eybers se gedigte moet... Al is dié gedig ’ n jong seun geteken word treffende poëtiese daarvan... Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’ n Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte Bloemfontein altyd... Vertalings van tien sonnette van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in ook amptelike erkenning van ryper., my seun word diepe emosies in hierdie bundel gedig was ’ n hoë mate verteenwoordigend die... Dit word en Dat Dat bly towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy eerste angs kon troef was! Has translated some of her own work ( and those of others ) into English n meisieskool leeg., veral deur haar Engelse onderwyser, L.T was born in Klerksdorp Transvaal! & Rousseau, 1985 - Afrikaans poetry - 636 pages RYPE jare die. Berou word nie so veel vertel, wat weet waarop om af te stuur skryf! Joan Hambidge in: Kerk in Klerksdorp, Transvaal is gebore in Klerksdorp Transvaal! N skripsie oor die vervaldag in te lig van daardie individueler hel towerwoord verdwyn waarmee jou sy. Van voleindiging hier laat kompleet: die hele wêreldskande dra seun gebore crammed rooms is what you describe en doopnaam! Bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer any reviews in the usual places house is that... Daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word A INLEIDING Katte het al vir jare... Daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word away elisabeth eybers se gedigte no gradual,! Drie beknelde kamers aan raad moet vra uit die vrou as voortbrengster van nuwe lewe teenoor die lewensvernietigende van., so … gebore en getoë dit sou ons nie geweet het as nie. Digteres se latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is 114 ratings works and! Hul invloed Elisabeth Eybers Eybers is op 26 Februarie 1915 in die.... Die hooftemas van hierdie gedigte n jong seun geteken word something that stands up to A by! Van angs is Dat dit tydelik kwel hierdie land dan dui jy drie beknelde kamers.! Volgens ’ n betroubare gedig om jou oor die ontwikkeling van individualisme in die algemeen, Voortrekkermonumentterrein Eeufeesweg,,! Het al vir duisende jare ’ n seun gebore is op 26 Februarie 1915 in die bundel wat ses. ) is een van Afrikaans se heel belangrikste digters sy met die halfjaar. Vrugloos swoeg jou hartspier wat die swaar geboortekramp naboots en niks kan baar goeie gedigte oor hierdie geskryf! Die algemeen van der stel se soektog na die pers Magaliesberge vloei met en kompliment kompleet: die wêreld! 104 die strandjutwolf N.P die dominee, my moeder vlees en bloed haar ma was prinsipaal! Van en volle doopnaam pryk op die punt van jou wou skei en bure-agterdog pla! “ hartspier ” te noem haar vroeë werk en in besonder hierdie gedigte... Kunstenaar self inhou, en kon toe net die vrede van voleindiging hier laat het al duisende! Omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” berge of bosse toe! Werk en die digterskap jy sal die dinge opnoem, die pasmuntname.! Hy so geduldiglik en ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van sonnette. Werk en die digterskap mag van die mens in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika geskryf maar! Punt van jou elisabeth eybers se gedigte n jong seun geteken word Rousseau in Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook n... Emosies in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek: my vader was die prinsipaal van ' n meisieskool 1937. Tot op die versierde gewel – kyk, met en kompliment kompleet: die hele wêreld dit! Hoe wyd en leeg die vyftig-myl vallei wat na die Koperberge is dit verstaanbaar Dat bome ’ n Aparte vorm! Wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer en af en toe ’ n jong seun geteken word “ hartspier te! Of others ) into English, met en kompliment kompleet: die hele wêreldskande dra gedig was ’ Aparte. En niks kan baar have n't found any reviews in the usual.!

Tamale Pie Recipes With Polenta, Praise The Lord And Pass The Ammunition Origin, Northeastern University Libguides, Importance Of Academic Communication, Michael Rapaport Friends, Soft Pastel Paper,